प्रवास वेगळाच घडला…


walk-alone

तुझा हात सोडला अन् प्रवास वेगळाच घडला
मी मृगजळाचा नाद सोडला, अन् मग प्रवास वेगळाच घडला.

तुझीच शक्ती, तुझीच भक्ती; हिच इथली वहिवाट
मी हा शिरस्ता मोडला, अन् मग प्रवास वेगळाच घडला.

आपलं ओझं आपल्याच खांद्यावर अन् रखरखीत पाऊलवाट,
मी धोपटमार्ग सोडला, अन् मग प्रवास वेगळाच घडला.

माझे प्राक्तन, माझीच दृष्टी अन् माझेच हे दोन हात
मी अट्टहास फळाचा सोडला, अन् मग प्रवास वेगळाच घडला.

फाटलेले शीड, वादळाची साथ अन् संकटांची लाट
पण हा कणा नाही मोडला, अन् मग प्रवास वेगळाच घडला.

अविरत कष्टांची लांबलचक रात्र अन् मग स्वप्नांची पहाट
मी प्रयत्न नाही सोडला,  अन् मग प्रवास वेगळाच घडला.

मुक्कामही विसरलो, अशी सापडली ही माझी वाट
मी मार्ग माझा शोधला, अन् मग प्रवास वेगळाच घडला.

© Manish Hatwalne
(1 May 2013 –> 6 April 2012)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s